Priser AVE

Analysen med AVE är baserad på evidens och internationell forskning gällande digital tillgänglighet och hjälper dig att följa kraven för WACG och EU-direktivet EN 301549. Vi ser till att din produkt blir användbar för så många som möjligt, oavsett ålder och funktionsförmåga.

Prispaket

Valbar special - 9 990 kr

 • App 1-10 vyer.
 • Välj 3 av 11 granskningsområden att fokusera på.
 • Grundläggande granskning i AVE (felindikation, förklaring till felindikation och brister i skallkrav).
 • Åtgärdsförslag och eventuella kodexempel.
 • Fördjupande kommentarer från tillgänglighetsexpert.
 • Rapporten inkluder de felindikeringar som hittats samt åtgärdsförslag och kodexempel för uppfyllnad av EN 301 549 inom dina valda granskningsområden.

Small – 14 990 kr

 • App 1-20 vyer.
 • Grundläggande granskning i AVE (felindikation, förklaring till felindikation och brister i skallkrav).
 • Rapporten inkluderar de felindikeringar som hittas i din applikation och som behöver åtgärdas för uppfyllnad av EN 301 549 inom alla granskningsområden.
 • Möjlighet att i efterhand uppgradera till granskning Medium och då få ett prisavdrag motsvarande redan erlagd avgift för granskning Small.

Medium - 29 990 kr

 • App 1-20 vyer.
 • Grundläggande granskning i AVE (felindikation, förklaring till felindikation och brister i skallkrav).
 • Åtgärdsförslag och eventuella kodexempel.
 • Fördjupande kommentarer från tillgänglighetsexpert.
 • Rapporten inkluderar felindikeringar som hittas i din applikation samt åtgärdsförslag och kodexempel som krävs för uppfyllnad av EN 301 549 inom alla granskningsområden.
 • Möjlighet att i efterhand uppgradera till granskning Large och då få ett prisavdrag motsvarande redan erlagd avgift för granskning Medium.

Large - fr. 45 990 kr

 • App 20+ vyer.
 • Grundläggande granskning i AVE (felindikation, förklaring till felindikation och brister i skallkrav).
 • Åtgärdsförslag och eventuella kodexempel.
 • Fördjupande kommentarer från tillgänglighetsexpert.
 • Rapporten inkluderar felindikeringar som hittas i din applikation samt åtgärdsförslag och kodexempel som krävs för uppfyllnad av EN 301 549 inom alla granskningsområden.
 • Genomgång av rapport tillsammans med tillgänglighetsexpert från Appokey (halvdag).