Om AppOkey

Som experter inom digital tillgänglighet och tillgänglighet generellt hjälper vi i Appokey AB dig att se och förstå vad som krävs för att förbättra användartillgängligheten i dina applikationer. Vad menar vi med digital tillgänglighet? Digital tillgänglighet handlar om att ge tillgång till för att alla individer, oavsett ålder eller funktionsförmåga, ska kunna delta så likvärdigt som möjligt i det digitala samhället.

Detta är en viktig demokratifråga eftersom framtidens samhälle och dess tekniska lösningar måste anpassas till människors behov och inte tvärtom som det ofta är idag. När du och dit företag eller organisation eller myndighet nu väljer att ta steget till digital inkludering med hjälp av oss, möjliggör du att alla användare slipper använda sär/speciallösningar för att kunna delta i det moderna digitaliserade samhället.

Kontakta oss

För mer information om AppOkey Validation Engine är du välkommen att höra av dig till oss via mail eller telefon. Vi ser fram emot att höra från dig.

Vårt mål

AppOkey:s mål är att medverka och sträva till att öka den digitala tillgängligheten för en mångfald av människor i samhället.

För alla

Vi vill bidra till att det skapas hållbara lösningar som kommer de många till godo.

Inkluderande

Vi utgår ifrån Design för alla och begreppet Universal design.

Innovation

Vi i AppOkey utgår utifrån vår gemensamma drivkraft att skapa hållbara innovativa lösningar som vi tror på.

Tillsammans

Utifrån våra mångfasetterade kunskaper och breda erfarenheter som vi har inom innovativ teknikutveckling, affärskunnande, tillgänglighet och projektledning förändrar vi framtiden tillsammans med dig.

Ökad medvetenhet

Vi strävar efter att öka medvetenheten hos myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer så att alla medborgare får möjlighet att kunna delta på lika villkor Digitalt.

Förbättrad användartillgänglighet

Successivt vill vi påverka företag, samhällstjänster som banker m.fl. att förbättra användartillgängligheten i sina applikationer till förmån för alla användare.

Vårt samarbetsnätverk

I Appokey:s omfattande team och samarbetsnätverk ingår det civilingenjörer, mjukvaruarkitekter, programmerare, affärsutvecklare, designer inom grafisk formgivning, tillgänglighetsexperter inom IKT, IKT-specialister inom syn- och hörseltillgänglighet, arbetsterapeuter, specialpedagoger, logopeder, utbildare, projektledare.

Appokey är medlem i IAAP

IAAP (The International Association of Accessibility Professionals)
IAAP är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation och nätverk för företag, enskilda personer och organisationer som är inriktade på digitaltillgänglighet eller som är i färd med att bygga upp tillgänglighetsförmåga och strategier inom sin verksamhet.

Vi har helt enkelt den kompetens du behöver för att öka din digitala tillgänglighet!