Case-rapporter AVE

Ta del av granskningar som är gjorda med AVE för att skapa dig en djupare förståelse för tjänsten. Tjänsten är avsedd för tillgänglighet- och kvalitetsgranskning av applikationer hos offentliga organisationer samt företag inom EU.

Analysen med AVE är baserad på evidens och internationell forskning gällande digital tillgänglighet.

Granskning Swish

Applikationen Swish för Android har testas utifrån de kriterier i EN 301549 som krävs för att en applikation ska räknas som tillgänglig för flertalet användare.

Granskning SL reseplanerare

Mobilapplikationen iOS version “SL reseplanerare” har granskats utifrån de kriterier finns i EN 301549 och svenska webbdirektivet som innehåller krav för att en applikation ska räknas som tillgänglig för flertalet användare.

Granskning Platsbanken

Android applikationen Platsbanken har granskats utifrån de kriterier finns i EN 301549 och svenska webbdirektivet som innehåller krav för att en applikation ska räknas som tillgänglig för flertalet användare.